Sygdomsbeskrivelser

Søgning Søg i sygdomme

Beskrivelse - Hul-i-hovedet sygdom
Hul-i-hovedet sygdom
Navn: Hul-i-hovedet sygdom
Populær navn:
Beskrivelse: Denne sygdom kendes ved at fiskens sidelinie bliver "undergravet". Sidelinien indholder flere af fiskens sanse organer. Angrebede fisk kan overleve i lang tid, men svage fisk vil dø af en efterfølgende bakterieinfektion. I begyndelse af angrebet, er der ingen huler på fisken, kun en tydelig undergravet sidelinie. I nogle tilfælde kan parasitangreb som Spironucleus/Hexamita eller Cryptobia iubilans ses rundt om hulerne. Men der er intet der tyder på at de er skyld i hulerne. Nogle bakterietyper kan ikke bestemmes i begyndelsesfasen af angrebet. Hul-i-hovedet sygdomme har man sat i forbindelse med virale infektioner. Sygdommen forekommer ofte ved stress, dårlig vandkvalitet, fejlernæring, interne flagelater ( Spironucleus/Hexamita eller Cryptobia iubilans ) og bakterieinfektioner. I de fleste tilfælde har fisken et lavt imunforsvar. Dette fortæller bla., hvorfor at sygdommen rammer især ældre fisk. Man kan godt kurere en Hul-i-hovedet sygdom, hvis at man kender den korrekte årsag til angrebet. Fisk der er angrebet med Fiske Mycobakerier står ikke til at rede. Sygdommen rammer især Sydamerikanske cichlider som f.eks. Scalare, Discus, Astronotus, Uaru, Cichlasoma, Geophagus mv. Men er også blevet observeret ved Afrikanske cichlider som f.eks. Tilapia, Malawi cichlider, Tanganyika cichlider og Pelvicachromis.
Behandling: Hvis fisken er angrebet af Spironucleus/Hexamita skal du bruge Metronidazol sammen med enten Aquafuran eller TetraMedica FungiStop.
Behandlings tid:
Bivirkninger: Efter behandlingen vil hårdt angrebede fisk få nogle grimme ar.
Forebyggelse: Hul-i-hovedet sygdom
Forfatter: Esben Sebastian Karlsson
Billeder - Hul-i-hovedet sygdom

Hul-i-hovedet sygdomGeophagus med hul-i-hovedet sygdom