Sygdomsbeskrivelser

Søgning Søg i sygdomme

Beskrivelse - Digeniske Trematodes og Metacercariae
Digeniske Trematodes og Metacercariae
Navn: Digeniske Trematodes og Metacercariae
Populær navn: Blinde øjne ( Diplostomum )
Beskrivelse: Metacercariae larverne lever på huden, i gællerne og i fiskens organer. Det er en laver som stort set lever i alle vildfanget fisk, men den behøver ikke nødvendigvis at have smittet fisken. Jo større at fisken er, jo nemmere kan overleve et mindre antal orme. Mindre fisk er mere sårbare. Larverne er som regel harmløse, jo mindre at de fremkommer i stort antal. Ormene kan ikke smittes fra fisk til fisk, den kræver at der en mellemliggende overførelse mellem fisken. Kun f.eks. hvis den spises af en fugl. Infektionerne findes i nature, hvor at fugle spreder orme æggene. Snegle kan også bære ormeæggene. Ormene ses også i dårlig beskyttet opdrætsstationer.
Behandling: Ormen smittes via snegle, det er derfor vigtigt at man starter med at slå alle snegle ihjel. Der er en måske en mulig behandling at bruge Praziquantel: 5-10 mg. i 1 døgn. Men det er nok bedre at blande det i fodret.
Behandlings tid: 1 døgn.
Bivirkninger:
Forebyggelse: Digeniske Trematodes og Metacercariae
Forfatter: Esben Sebastian Karlsson