Sygdomsbeskrivelser

Søgning Søg i sygdomme

Beskrivelse - Digeniske Trematodes og Metacercariae
Digeniske Trematodes og Metacercariae
Navn: Digeniske Trematodes og Metacercariae
Populær navn: Metacercariae indre organer
Beskrivelse: Metacercariae larverne lever på huden, i gællerne og i fiskens organer. Det er en larve som stort set lever i alle vildfanget fisk, men den behøver ikke nødvendigvis at have smittet fisken. Jo større at fisken er, jo nemmere kan den overleve et mindre antal orme. Mindre fisk er mere sårbare. Larverne er som regel harmløse, med mindre at de fremkommer i stort antal. Ormene kan ikke smittes fra fisk til fisk, den kræver at der en mellemliggende overførelse mellem fisken. Kun f.eks. hvis den spises af en fugl. Infektionerne findes i nature, hvor at fugle spreder ormeæggene. Snegle kan også bære ormeæggene. Ormene ses også i dårlig beskyttet opdrætsstationer. Metacercariae i indre organer er meget almindelig hos vildfanget fisk. Faktisk findes det i 90% af de vildfanget fisk som kommer fra Sydamerika. Man gør ikke det store nummer ud af det, da det ofte kun fremkommer i mindre antal hos fisken, og derfor opdager man ikke ret ofte at fisken bærer disse orm. Det er først når at den fremkommer i større mængder at den bliver farlig for fisken, så tapper den på fiskens væv. Og fisken vil blive svag. Den bliver mager og bliver sårbar overfor bakterie infektioner. Metacercariae er indkapslet i organerne, men ved svage fisk, kan den bryde ud af kapslen. Og først når at den lever frit i fisken kan den skabe store skader på fisken.
Behandling: Denne type orme er som regel indkaplset og der kan man ikke gøre noget for at slå dem ihjel. Det hjælper kun med en god vandkvalitet og optimale forhold. Sunde fisk kan ofte holde orme indkapslet og sagtens leve med dem i kroppen. Meget syge fisk, bør man flytte over i et akvarium for sig selv. Der er en mulig behandling og det er at bruge Praziquantel: 100-200 mg. pr. 100 l. vand i 1-2 døgn. Eller at blande det i fodret.
Behandlings tid: 1-2 døgn.
Bivirkninger:
Forebyggelse: Digeniske Trematodes og Metacercariae
Forfatter: Esben Sebastian Karlsson
Billeder - Digeniske Trematodes og Metacercariae

Parasitinfektion af Digenetic TrematodesIndsunket øjne + indre Trematode og Trypanosoma infektion