Belontia signata


Varianter
Kun naturvarianten.
Generel beskrivelse
Belontia signata lever i langsomt strømmende vandløb og floder i Sri Lanka. De findes også i damme og søer. I naturen opholder de sig oftest i skjul ved nedsunkne træstammer, i rodsystemer og ved vandplanter. Fisken kan være lidt sky. Deres fortrukne fødeemner er indsekter og små fisk. Hannerne er meget aggressive, og man vil i akvarier kun kunne holde en han, da den stærkeste ellers ville dræbe de svage.
Denne art er meget sjælden i handlen. En utrolig smuk fisk som kunne være spændende at komme i besiddelse af.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
I yngletiden bliver hannen meget aggressiv, og han vil i mange tilfælde dræbe evt. andre fisk i akvariet, men ellers kan denne art uden problemer holdes sammen med andre lidt større fisk, som f.eks de store arter af guramier.

Ynglebiologi
I modsætning til f.eks guramier passer både hunnen og hannen skumreden efter gydning. Hunnen lægger ca. 200-400 æg, som klækker efter ca. 24-48 timer. Ynglen er fritsvømmende efter 5-6 dage. Derefter bør man fjerne forældrene, da de ellers vil æde ynglen. Ynglen kan fodres op på afskallet artemia, og efterfølgende nyklækket.

Formering
Skumredebygger ( æglægger ).

Førstegangs opdræt i DK
Ukendt.

Brugere der har opdrættet denne art
Info
Handelsnavn
Ceylon makropode.

Verdensdel
Asien.

Videnskablig beskrevet
Gunther 1861.

Region
Sri Lanka.

Adfærd
Aggressiv i yngletiden.

Familie
Osphronemidae.

Udseende
Farver
Lys brun til gullig krop ( murstensrød ). Hannerne med mørke striber i yngletiden.

Kønsforskel
Hannen større end hunnen og med længere hale.

Størrelse
10 - 15 cm.

Varianter
Kun naturvarianten.

Optimale Forhold
Min. temperatur
23.

Max. temperatur
28.

Min. pH
6,0.

Max. pH
7,5.

Cirkulation
Svag cirkulation.

Belysning
Medium.

Dekoration
Tæt beplantet med gode skjulesteder.

Min. akvarie
150

Holdes bedst som
Et par.

Foder
Foder:
  • Altædende
  • levende foder meget værdsat.
  • Kilder og forfatter
    Forfatter
    Nicki Dan Rasmussen - December 2010.

    Udskrift venlig version