Geophagus pellegrini

Billeder

Geophagus pellegrini

Generel beskrivelse
Denne art er endnu ikke beskrevet

Har du erfaring med arten og kan/vil du lave en artsbeskrivelse er du meget velkommen til at sende en PB til en i adminteamet.
Yngleadfærd
Brugere der har opdrættet denne art
Info
Type
Cichlider, Syd Amerika - Jordspisere

Handelsnavn
Gulrygget jordspiser, Yellowhump eartheater

Verdensdel
Sydamerika

Videnskablig beskrevet
Regan, 1912

Familie
Cichlidae

Udseende
Optimale Forhold
Foder
Foder:
Kilder og forfatter
Udskrift venlig version