Centropyge loricula

Billeder

Centropyge loriculus

Vis alle billeder

Generel beskrivelse
Denne populære dværgkejserfisk har længe været kendt som en af de bedre egnede Centropyge-arter til akvariet. Faktisk bliver den ofte refereret som værende ret hårdfør, men de seneste år, har man set flere tilfælde hvor Centropyge loricula er afgået ved døden, kun få måneder efter de er blevet introduceret til akvariet - også selvom de har en normal adfærd og tager føde til sig. Det har ikke været påvist hvor vidt der har været et skifte i hvor hårdfør arten er. Selvom fisken måske er sky når den bliver introduceret til akvariet, har den en tendens til at akklimatisere hurtigt og vokse sig stor i løbet af ret kort tid.

Alle de dværgkejsere der ønskes holdt i akvariet, bør tilføres på samme tid. Alternativt kan man isætte det mindste individ først, efterfulgt af en større. Målet er af have kun én han pr. akvarium. Blandt de arter som er hermafroditter burde det ikke være svært, men blandt de arter hvor kønnet er indiskutabelt kan det blive til ren gætteri. Husk på, at hannen som hovedregel er større end hunnen i sit eget harrem. Des større størrelsesforskel der er mellem to individer, des stører er chancen for at det bliver til en han og en hun. Husk også på, at hunner der bliver holdt i et akvarie i for langt tid uden nogen han, før eller siden vil ændre køn. Det er typisk den største hun der gør dette.

Tidligere troede man at det ikke var muligt at "konvertere" tilbage fra at have været en han til at blive en hun. Seneste forskning tyder dog på, at det blandt nogle kejserfisk er muligt at transformere sig tilbage til det feminine køn, men en dominerende han vil måske dræbe en anden han, selvom den mindre dominerende han er igang med denne transformationsproces. En anden måde hvorpå man kan dæmpe dværgkejserfiskenes aggressive tendenser er, at holde dem sammen med større fisk. De er mindre offensive når de ved, at der er en rovfisk til stede. Det skal selvfølgelig ikke anbefales at sætte dem sammen med fisk som rent faktisk kan spise dværgkejsere. Sæt dem sammen med andre beboere der er tre til fem gange større end dem selv fx. store kejserfisk og nogle sommerfuglefisk. Nogen dværgkejsere vil måske blive stressede over at være i samme akvarieum med store fisk. De vil konstant flygte og søge skjul. Vær derfor opmærksom hvis det forsøges at afprøve denne aggression-reduktions-strategi.

Blandt flere af de større kejserfisk er der store variationer i farvesammensætninger fra de er ungfisk til de bliver fuldvoksne fisk. Dette er imidlertid ikke tilfældet blandt Centropyge arterne, hvor der kun er lidt farveforskel, eller slet ingen. Centropyge flavissimus er dog en af undtagelserne.

Kilde: Scott W. Michael, Anglefishes & Butterflyfishes, 2004
Yngleadfærd
Yngelpleje
Kejserfisk gyder frit i vandet, hvilket dog sjældent sker i akvarium, hvor fiskene enten ikke er kønsmodne eller har for lidt plads.


Ynglebiologi
Denne dværgkejser har ynglet i hjemmeakvarier. Den er æglægger og gyder frit i vandet. Som de fleste andre dværgkejsere sker dette tæt på solnedgang.


Drægtighed
Drægtig i ca. 1 md.

Førstegangs opdræt i DK
Ikke opdrættet iflg DAU

Brugere der har opdrættet denne art
Bruger BBLarsen (Inaktiv)
Info
Type
Saltvand, Fisk - Dværgkejsere

Handelsnavn
Ild dværgkejser, Rød dværgkejser, Flame Angelfish

Populærnavn
Ild dværgkejser, Rød dværgkejser, Flame Angelfish

Synonym
Centropyge loriculus, Centropyge flammeus, Holacanthus loriculus

Artsnavn
Centropyge loricula

Region
Det sydlige Stillehav, Belau til Hawaii, syd til Great Barrier Reef.

Opdager
Günther, 1874

Adfærd
En ret sky fisk, som aldrig svømmer særlig langt væk fra dens skjulested.

Familie
Pomacanthidae

Reefsafe
Ikke altid

Udseende
Farver
Det meste af kroppen inklusive det meste af ryg- og gatfinnerne, er lysende orange-røde, mens området fra bag gællelåget til haleroden og halefinnen er gylden-gul. Der er fire til frem lodrette, mørke striber langs siden. Den ydre kant i ryg- og gatfinnerne er violet. Bagtil bliver finnekanten bredere og løber sammen med sorte lodrette striber på finnerne. Bryst- og bugfinnerne samt gældelågspiggen er rød-orange.

Form
Oval krop med afrundede gat- og rygfinner.

Kønsforskel
Det er som regel muligt at se forskel på hanner og hunner ved at betragte deres størrelse. Hannerne er typisk større end hunnerne. Endvidere kan der også være forskel på finnerne, typisk med en kraftigere aftegning og markering af finnerne hos hannen end hos hunnerne. Et eksempel kunne være Centropyge joculator og Centropyge heraldi.

Størrelse
10 cm.

Optimale Forhold
Min. temperatur
21

Max. temperatur
26

Min. pH
7.5

Max. pH
8.5

Min. KH
8

Max. KH
12

Belysning
Mellem

Niveau
Øvre- og mellemzone

Dekoration
En rimelig hårdfør akvariefisk, men vil stadigvæk have bedst af mange skjulesteder i dekorationen.

Biotop
Ild dværgkejseren forekommer oftest i laguner med klart vand og revflader, revslugter fra 2 til 60 meters dybde. Den er mest almindelig hvor der gror stenkoraller (fx. Porites compressa).

Min. akvarie
200

Foder
Foder:
  • Centropyge loricula har en tendens til at klare sig bedst med rigeligt af grønne mikroalger i akvariet. Hvis der ikke er særlig mange alger tilrådighed
  • så vær sikker på at blande tilstrækkeligt med Spirulina i fiskens foder. Den kan også finde på at nippe til fastsiddende invertebrater i revakvariet.
  • Kilder og forfatter
    Forfatter
    Morten Lomholt Olsen

    Udskrift venlig version