Centropyge joculator

Billeder

Centropyge joculator

Vis alle billeder

Generel beskrivelse
Alle de dværgkejsere der ønskes holdt i akvariet, bør tilføres på samme tid. Alternativt kan man isætte det mindste individ først, efterfulgt af en større. Målet er af have kun én han pr. akvarium. Blandt de arter som er hermafroditter burde det ikke være svært, men blandt de arter hvor kønnet er indiskutabelt kan det blive til ren gætteri. Husk på, at hannen som hovedregel er større end hunnen i sit eget harrem. Des større størrelsesforskel der er mellem to individer, des stører er chancen for at det bliver til en han og en hun. Husk også på, at hunner der bliver holdt i et akvarie i for langt tid uden nogen han, før eller siden vil ændre køn. Det er typisk den største hun der gør dette.

Tidligere troede man at det ikke var muligt at "konvertere" tilbage fra at have været en han til at blive en hun. Seneste forskning tyder dog på, at det blandt nogle kejserfisk er muligt at transformere sig tilbage til det feminine køn, men en dominerende han vil måske dræbe en anden han, selvom den mindre dominerende han er igang med denne transformationsproces. En anden måde hvorpå man kan dæmpe dværgkejserfiskenes aggressive tendenser er, at holde dem sammen med større fisk. De er mindre offensive når de ved, at der er en rovfisk til stede. Det skal selvfølgelig ikke anbefales at sætte dem sammen med fisk som rent faktisk kan spise dværgkejsere. Sæt dem sammen med andre beboere der er tre til fem gange større end dem selv fx. store kejserfisk og nogle sommerfuglefisk. Nogen dværgkejsere vil måske blive stressede over at være i samme akvarieum med store fisk. De vil konstant flygte og søge skjul. Vær derfor opmærksom hvis det forsøges at afprøve denne aggression-reduktions-strategi.

Blandt flere af de større kejserfisk er der store variationer i farvesammensætninger fra de er ungfisk til de bliver fuldvoksne fisk. Dette er imidlertid ikke tilfældet blandt Centropyge arterne, hvor der kun er lidt farveforskel, eller slet ingen. Centropyge flavissimus er dog en af undtagelserne.

Kilde: Scott W. Michael, Anglefishes & Butterflyfishes, 2004
Yngleadfærd
Yngelpleje
Kejserfisk gyder frit i vandet, hvilket dog sjældent sker i akvarium, hvor fiskene enten ikke er kønsmodne eller har for lidt plads.


Ynglebiologi
Æglægger, gyder frit i vandet. Som de fleste andre dværgkejsere sker dette tæt på solnedgang.


Drægtighed
Drægtig i ca. 1 md.

Førstegangs opdræt i DK
Ikke opdrættet iflg DAU

Info
Type
Saltvand, Fisk - Dværgkejsere

Handelsnavn
Cocos Pygmy Angelfish

Populærnavn
Cocos Pygmy Angelfish

Artsnavn
Centropyge joculator

Region
Det østlige Indiske Ocean ved heriblandt Cocos-Keeling.

Opdager
Smith-Vaniz og Randall, 1974

Adfærd
Fuldvoksne fisk er normalt i harem, bestående af fem til seks individer. Den er ses også alene.


Familie
Pomacanthidae

Reefsafe
Ikke altid

Udseende
Farver
Denne smukke fisk har mange af de samme farver som Centropyge bicolor (Tofarvet dværgkejserfisk) og er ligeledes opdelt i halv gul og halv mørkeblå/sort. Den har en blå ring omkring dens øje, men mangler den blå rundt om munden.


Form
Oval krop med afrundede gat- og rygfinner.

Kønsforskel
Det er som regel muligt at se forskel på hanner og hunner ved at betragte deres størrelse. Hannerne er typisk større end hunnerne. Endvidere kan der også være forskel på finnerne, typisk med en kraftigere aftegning og markering af finnerne hos hannen end hos hunnerne. Et eksempel kunne være Centropyge joculator og Centropyge heraldi.


Størrelse
9 cm.

Optimale Forhold
Min. temperatur
22

Max. temperatur
26

Min. pH
7.5

Max. pH
8.5

Min. KH
8

Max. KH
12

Belysning
Mellem.

Niveau
Mellemzone, bundzone.

Dekoration
Selvom den sjældent er at finde i fiskehandlen, så er denne art en hårdfør akvariefisk og den vil næsten acceptere en hvilken som helst dekoration.


Biotop
Denne dværgkejser er normalt at finde i slugter af koralrev, med koralgrus og ved skrænter. Den lever på dybere fra 8 til 70 meter men er mest almindelige fra 15 meter og nedefter.

Min. akvarie
200

Foder
Foder:
  • Centropyge joculator udgør en potentiel risiko for stenkoraller
  • specielt de større stenkoraller med polypper. Den kan muligvis også finde på at nippe til polypper fra blødkoraller. Den bør fodres varieret med grønt og kan tilvendes flagefoder.
  • Kilder og forfatter
    Forfatter
    Morten Lomholt Olsen

    Udskrift venlig version