Amphilophus citrinellus

Billeder

Amphilophus citrinellus

Vis alle billeder

Varianter
De findes i varianter, der er hvide, orange, gule eller røde, gerne flere farver på en gang.
Generel beskrivelse
Familie:
Cichlidae, Amphilophus citrinellus. Den mest aggressive i slægten. Er nært beslægtet med Amphilophus labiatus.

Navn:
Amphilophus citrinellus

Alder:
15+ år

Forefindes:
Floderne i det Sydlige Mexico, Nicaragua, Costa Rica og Honduras. I tider med oversvømmelser svømmer den gerne ind i de nye floder.

Foder:
Den foretrækker levende foder, men kan sagtens spise sticks, rejemix, røde myggelarver og muslinger. Har den ikke fået levende føde eller god proteinrig kost i en længere periode, kan den godt finde på at angribe andre fisk og æde dem. Den i naturen lever den også af orme, larver, insekter, snegle og andre fødeemner, den kan gabe over og knuse.

Kønsbestemmelse:
Hunnen: Man kan ikke se forskel på farven. Hunnen får dog ikke så lange og spidse finner bagtil, og hun får kun en lille bule i panden.
Hannen: Får en stor markeret bule i panden. Har også lange spidse finner bagtil.

Adfærd i naturen:
I naturen har hannen et territorium, som han jævnligt patruljerer. Alt levende, der er på strørrelse med ham eller mindre, angribes. Han angriber kort sagt alt, han kan klare. Når han er klar til at yngle, får hans bule lidt ekstra fylde, hvilket vil intimidere forbipasserende rivaler. Der gælder det om at være størst. Når en hun kommer, kredser han rundt om hende et par gange, og finder med det samme ud af, via hendes adfærd og lugt, om hun er klar til at lege, og er hun dét, går de i gang med det. Der accepterer hunnen med det samme. For vil hun ikke, eller er hun ikke klar, bliver hun slået ihjel, hvis ikke hun når at komme væk. Deraf dens tilnavn, "Djævle cichlide". Den er nemlig en rigtig djævel.
De jager ikke i den forstand, som Parachromis f.eks, men kommer der en mindre fisk, de kan tage, så bliver den spist. Ellers lever den af andre fisks yngel, insekter, orme, larver, biller og, hvad der ellers er levende, den kan spise. Den passer faktisk, mere eller mindre, sit territorium uafbrudt. Parret bliver sammen, til hannen slår hunnen ihjel, hvis ikke hun kommer væk, eller den ene dør af naturlige årsager.

Adfærd i akvariet:
Den udser sig et område, og det forsvarer den med livet (og dens ejer) som insats. For selv ejeren kan ikke komme ned til dens hjørne uden at blive bidt. Hvis man sætter hånden på ruden i nærheden af den, kan den godt finde på at angribe, og banker gerne ind i glasset. Den forsvarer det mod alt, også selvom fiskene er 3 gange større end den selv. Når først den fundet sig et revir, afgiver den det ikke igen.
Har man et par i et akvarie, gør man klogt i at have ekstra hunner, da hannen slår dem ihjel, hvis ikke de vil yngle, når han vil, eller der er andre ting i vejen. Er der lidt for lidt plads, er hunnen også i risikozonen for at blive slået ihjel. Er der ikke flere hunner, går turen til de andre fisk i akvariet. Den opholder sig i alle zoner, da den indtager føde i alle vandlag.

Generelt:
Det er en meget aggressiv fisk, og det er klogt at have flere hunner i et akvarie for sig selv, da hannen har det med at slå hunner ihjel. Den jager gerne andre fisk "for sjov", så det er virkelig en rovfisk, der vil noget. Akvariet skal indrettes med en hel del gemmesteder med planter, rødder og sten, hunnen har brug for steder at gemme sig. Der skal også være fri svømmeplads til hannen. Er der først dannet par, dør hun ikke, før der er kommet unger, der er gamle nok til at klare sig selv, med mindre hannen ser sig ond på hunnen. De er ikke intelligente i den forstand som f.eks Parachromis, men de er heller ikke dumme. I modsætning til mange andre cichlider, gemmer de nemlig æggene fra starten f.eks. i en klippehule, under nogle rødder, hvor der er en sten, bag nogle store sten osv. De lægger dem ikke bare åbent på en sten. Den er svær at fange i naturen.
Andre cichlider den evt. kan gå med, er Parachromiser, Texas cichliden, Festae, Oscars og Jack dempsey. Altså andre aggressive rovfisk, der kan forsvare sig selv, da de ellers kan ende som middag.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
De har et lille mundopgør, inden de lægger æggene. En klippeside eller, sædvanligvis, andet lodret, eller en god, flad sten, der ligger gemt for den åbne flod, bliver grundigt renset. Æggene bliver lagt, og der passes uhyre godt på dem. Hunnen står for at passe på æggene, mens territoriet bliver beskyttet af hannen. Efter ca 3 dage er æggene klækket, og de bliver flyttet til nogle større huller i bunden, hvor der fortsat vil blive passet på dem. Efter ca 5 dage kan ynglen selv svømme, og allerede dér begynder de at indtage levende føde såsom artemia. Men deres hovedføde består af et sekret, de spiser fra forældrenes skind, og den føde forældrefiskene knuser til dem og lukker ud gennem gællerne.

Antal unger
1000

Brugere der har opdrættet denne art
Bruger bimmer (Inaktiv)
Bruger Skralde (Inaktiv)
Superbruger Tonny Brandt Andersen 01/12-2003 01/12-2003Beskrivelse
Bruger Axenocare (Inaktiv)
Bruger plecostomusen (Inaktiv)
Info
Type
Cichlider, Central Amerika

Handelsnavn
Midas cichlid, Djævle cichlide

Videnskablig beskrevet
Günther, 1864

Adfærd
Adfærd

Udseende
Farver
Fisken er varierende i farver. Men både han og hun er orange, gul, rød eller hvid. Der kan godt være flere farver på en gang. Som ungfisk får de ofte sortfarvede områder på kroppen, der går væk med tiden. De kan også godt få det som voksne, hvis enten de bliver skræmt, eller trives. Ungfiskens farver bliver ikke tydelige, før de ca 6 cm. Indtil da, vil den være mat, lys orange evt. med lidt lodrette striber.

Størrelse han
30

Størrelse hun
25

Varianter
De findes i varianter, der er hvide, orange, gule eller røde, gerne flere farver på en gang.

Optimale Forhold
Min. temperatur
23

Max. temperatur
30

Min. pH
6.5

Max. pH
8.0

Min. akvarie
530

Holdes bedst som
Par

Foder
Foder:
 • Cichlidesticks
 • Krill
 • Levende føde
 • Muslinger
 • Myggelarver (Røde)
 • Rejemix
 • Kilder og forfatter
  Forfatter
  Korrektur, Laura 2012

  Udskrift venlig version