Copadichromis chrysonotus

Billeder

Copadichromis chrysonotus

Generel beskrivelse
Copadichromis chrysonotus har en mørkeblå grundfarve, der bliver lysere jo længere man kommer op ad kroppen. Hunnerne og ungfiskene har tre prikker på kroppen og er ellers sølvgrå.

Arten blev beskrevet af Boulenger i 1908.

Findes over hele Malawisøen, hvor den lever i de stille bugter i det frie vand. Begge artsfæller lever over klipperne, og er altid i nærheden af overfladen.

Det er den eneste Utaka ( fritsvømmende cichlide ) som hidtil kendes, der leger frit i vandet.

Akvariet bør mindste være på 325 l. Men der behøver ikke at være ret mange gemmesteder. Der skal ihvertfald være plads til, at de kan yngle i det frie vand.

Lever kun af plankton i søen.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
Hannens territorium er i det frie vand. Her gyder hunnen æggene, og samler dem op i munden, inden æggene befrugtes. Kuldene er små ca. 20 unger, men æggene er også 4 mm. store.

Antal unger
20

Brugere der har opdrættet denne art
Info
Type
Cichlider, Malawi - Fritsvømmer

Handelsnavn
-

Udseende
Størrelse han
16

Størrelse hun
12

Optimale Forhold
Min. temperatur
23

Max. temperatur
28

Min. pH
7.8

Max. pH
8.5

Min. akvarie
325

Holdes bedst som
Flok

Foder
Foder:
Kilder og forfatter
Forfatter
Esben Korrektur, Laura 2013

Udskrift venlig version