Satanoperca lilith

Billeder

Satanoperca lilith

Vis alle billeder

Generel beskrivelse
Satanoperca lilith lever i den centrale og en den nederste del af Rio Negro, Rio Tapajos, Solimoes, Amazonas og Rio Trombetas.

Da denne art første gang kom til Danmark gik den under navnet Satanoperca deamon. Men nu er har den fået sit eget artsnavn. Den måde som man kan se forskel på disse to arter er at Satanoperca lilith kun har en enkelt stor sort plet på kroppen. Begge arter har dog en øjeplet i halefinnen.

Satanoperca lilith er en jordspiser, der dykker ned i sandet efter føde, så det kun er øjenene som stikker op af det bløde bundlag. Dens primære føde er bløddyr og insektlarver.

Da arten nemt får hulsyge, skal man sørge for at vandkvaliteten er 100% iorden. Sørg for at skifte 1/3 af vandet hver eneste uge, og sørg for at have et godt filter på akvariet.

Det er en fredelig art, der bør holdes sammen med rolige sydamerikanske cichlider. Den bør ikke holdes i akvarier der er mindre end 500 l. Indret akvariet med sand eller fint grus. Der bør være masser af trærødder, der også laver nogle huler/skjul til denne til tider sky cichlide.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
Æggene afsættes på et sten eller en trærod, hvor at både hannen og hunnen tager del i yngleplejen. Arten danner par for livet.

Brugere der har opdrættet denne art
Info
Type
Cichlider, Syd Amerika - Jordspisere

Handelsnavn
Two Spot Daemon

Videnskablig beskrevet
Kullander & Ferreira, 1988

Adfærd
Rolig

Udseende
Størrelse han
25

Størrelse hun
21

Optimale Forhold
Min. temperatur
25

Max. temperatur
29

Min. pH
6.5

Max. pH
7.5

Min. akvarie
500

Holdes bedst som
Flok

Foder
Foder:
  • Cichlidesticks
  • Myggelarver (Røde)
  • Kilder og forfatter
    Forfatter
    Esben

    Udskrift venlig version