Iranocichla hormuzensis

Billeder

Iranocichla hormuzensis

Vis alle billeder

Generel beskrivelse
Iranocichla hormuzensis lever i den sydlige del af Iran ved Hormuz, og er den eneste kendte cichlide i Iran.

Den lever i ørkenområder og oaser, hvor vandet er meget salt. Iranocichla hormuzensis kan leve i måde ferskvand og brakvand. Den lever i temperaturer fra 15-33 grader i vinterhalvåret og helt op til 45 grader om sommeren, så den kan klare nogle voldsomme temperatursvingninger. Bundlaget er som regel mudret og kun med ganske få planter udover alger.

Iranocichla hormuzensis kan man finde på mellem 1-5 meters dybde.

I regntiden lever den i massive strømme.

I natuen lever den af alger, diatomer og rester/affaldsprodukter. Man mener, at den lever af at raspe aufwuchs.

Der er meget olieforurenet, hvor denne fisk lever. Så hvis man skal gøre sig håb om at afholde denne art fra at uddø, kan det være, at man skal starte et redningsprogram imellem akvarister.

Chancen for at få fat i Iranocichla hormuzensis er meget lille, men hvis man skulle være så heldig, så skal man indrette akvariet med fint sand eller grus og med et sten biotop. Hold den i et artsakvarium, og gør en ihærdig indsat for at få arten til at yngle.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
Man har observet max 38 æg hos denne art. Hunnen går med æggene i munden i marts måned. Æggene er ca. 3,6 mm lange og 2,5 mm i diameter. Den yngler ofte ved mellem 26 og 33 grader.

Antal unger
36-38

Brugere der har opdrættet denne art
Info
Type
Cichlider, Asien

Handelsnavn
Hormuz cichlide, Iransk cichlide

Videnskablig beskrevet
Coad, 1982

Adfærd
Middel

Udseende
Størrelse han
9,7

Størrelse hun
5,0

Optimale Forhold
Min. temperatur
15

Max. temperatur
45

Min. pH
7,8

Max. pH
8,6

Min. akvarie
250

Holdes bedst som
Par

Foder
Foder:
  • Alger
  • Kilder og forfatter
    Forfatter
    Esben Korrektur, Laura 2012

    Udskrift venlig version