Crenicichla sp. "xingu I"

Billeder

Generel beskrivelse
Crenicichla sp. "xingu I" lever i Rio Xingu i Brasilien.

Den må ikke gå i et akvarium, hvor der er fisk. som den kan gabe over, det er en rovfisk, som ser mindre fisk som fødeemner.

Som ungfisk går den i stime og er meget fredelig, men som voksen fisk er den kraftigt revirdannende og meget aggressiv mod andre fisk af samme art.

Et akvarium til Crenicichla sp. "xingu I" bør ikke være på mindre end 700 l. Sørg for masser af gemmesteder i form af sten og trærødder. Den skal holdes sammen med andre større og robuste sydamerikanske cichlider.

Man kan ikke umiddelbart kønsbestemme denne slanke cichlide. Legemodne hunner bliver dog mere rødlige på bugen.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
Crenicichla sp. "xingu I" er substratruger og lægger æggene i en grube.

Info
Type
Cichlider, Syd Amerika

Adfærd
Rolig

Udseende
Farver
Som ungfisk er den gul med sorte tynde vandrette striber. Disse striber forsvinder, når fisken bliver voksen.

Størrelse han
35

Størrelse hun
30

Optimale Forhold
Min. temperatur
24

Max. temperatur
26

Min. pH
5.5

Max. pH
7.5

Foder
Foder:
  • Cichlidesticks
  • Levende føde
  • Myggelarver (Røde)
  • Rejemix
  • Kilder og forfatter
    Udskrift venlig version