Neochromis sp. "red tail giant scraper"


Generel beskrivelse
Neochromis sp. "red tail giant scraper" er indtil videre endemisk til Gana Island, men det er muligt den findes andre steder, da denne ø ligger i det yderste af et undersøgelsesområde. De fleste lokaliteter nær øen er aldrig blevet grundigt undersøgt af andet end fiskere. Personligt har jeg dog min tvivl på om den findes andre steder i nærheden, da de områder der ikke er blevet undersøgt, er på åbent vand hvor der ikke lever særlig mange Mbipi-arter.

Gana Island ligger lige nord for den meget store ø, Ukewere Island. Det ligger en smule sydligt i Victoriasøen. Det er et sted hvor man finder kæmpemæssige stenblokke. Man kan se på dens tandsæt at den lever af at skrappe alger af stenformationerne. Vandet dette sted er meget klart i forhold til andre steder i Victoriasøen, men her snakker man alligevel kun om en sigtbarhed på maksimalt 8 meter. Man ser gerne denne Mbipi på omkring 4-5 meters dybde.

Det siges, at denne cichlide ligner Neochromis sp. "short head nigricans" en hel del. Dog lever den ved Vesi archipelago. Man ved endnu ikke nok omkring Neochromis sp. "red tail giant scraper" til at kunne drage konklusioner om hvorvidt disse to cichlider hører sammen. Personligt mener jeg den minder en del mere om Neochromis sp. "black tail giant scraper", som den lever sammen med ved Gana Island. Dog kan man se forskel på dem via deres halefinne.

Der er meget som endnu ikke vides om denne Mbipi, men den minder meget om mange af de andre Neochromis-typer som eksempelvis Neochromis gigas. Den lever ved kæmpe stenblokke. Hannerne holder formentlig ret store territorier.

I akvariet skal man have store sten med gode flader. Man skal ikke have mere end en enkelt han, da to hanner vil tage livet af hinanden. Derimod skal man have en del hunner så hannens temperament ikke går ud over få hunner, men mange. Hunnerne skal have små huler de kan søge fred i. Det er en fordel hvis akvariet har en rimelig mørk baggrund, da de så føler sig mere trygge, på den måde kommer de også mere frem.

Dog skal det siges, at den endnu ikke er set i akvariehandlen.


Kilder: Ole Seehausen - Lake Victoria Rock Cichlids.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
Hunnen er mundruger. Parringen foregår ved tail-chasing. Hannen lokker hunnen ned til sit territorium.

Antal unger
20-40

Info
Type
Cichlider, Victoria - Uddøde arter

Handelsnavn
-

Udseende
Farver
Hannerne har en blå grundfarve med ca. 6 lodrette mørkere striber. Dens finner har røde spidser. Den ligner mange af de andre Neochromis-typer, men dens underkæbe er ikke ens. Dens underkæbe er ret kort i forhold til eksempelvis Neochromis omnicaeruleus. Derudover kan man også se forskel på dem, da den har en relativ dyb krop. Den har ikke en særlig stor snude, men nærmere et meget lodret ansigt.

Størrelse han
12

Størrelse hun
10

Optimale Forhold
Min. temperatur
24

Max. temperatur
28

Min. pH
7.6

Max. pH
8.5

Min. akvarie
325

Holdes bedst som
Trio (1 Han - 2 Hunner)

Foder
Foder:
 • Alger
 • Cichlidesticks
 • Flagefoder
 • Rejemix
 • Spirulinaflager
 • Kilder og forfatter
  Forfatter
  Claus "Petter" Ladefoged

  Udskrift venlig version