Gobiocichla ethelwynnae

Billeder


Generel beskrivelse
Gobiacichla ethelwynnae er en meget aflang vestafrikansk cichlide, der tilhører gruppen af såkaldte strømcichlider - det er cichlider der fuldstændigt er tilpasset livet i hurtigtstrømmende bække og i de dele af hovedfloderne hvor strømmen er meget stærk.

G. ethelwynnae har sit udbredelsesområde i Cross flodsystemet i det vestlige Cameroun.

I områderne hvor strømmen er stærk, er alt sand og sediment skyllet væk og bunden består derfor af klipper - G. ethelwynnae findes tit tæt på bredden i huler eller sprækker i klipperne og ernærer sig af at skrabe alger af klipperne.

G. ethelwynnae minder en del om G. wonderi, men er mere langstrakt end denne.

Kønnene ligner hianden meget, men hannerne bliver generelt noget større og får med tiden forlængede ryg- og gatfinner.

Et akvarie til Gobiacichla ethelwynnae skal ikke have et bundareal på mindre end 100 x 40 cm - højden betyder ikke så meget da fiskene altid holder sig til et fast underlag. Vil man holde andre arter sammen med den, kræver det dog et noget større akvarie. Arten er noget aggressiv og det anbefales at den holdes parvis. Akvariet indrettes med mange store sten der danner huler og sprækker. Cirkulationen skal være kraftig, da fiskene kræver iltrigt vand.

Gobiacichla ethelwynnae passer fint ind i et vestafrikansk biotopakvarie sammen med f.eks. en Pelvicachromis og Benitochromis art.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
Der vides ikke meget om artens ynglebiologi, da den så vidt vides aldrig er blevet opdrættet i fangenskab - den er sandsynligvis en pardannende huleleger.

Info
Type
Cichlider, Øvrige Afrika

Videnskablig beskrevet
Roberts, 1982

Udseende
Størrelse han
12

Størrelse hun
8

Optimale Forhold
Min. temperatur
23

Max. temperatur
26

Min. pH
7.0

Max. pH
8.0

Min. akvarie
250

Holdes bedst som
Par

Foder
Foder:
 • Alger
 • Cyclops
 • Flagefoder
 • Spirulinaflager
 • Kilder og forfatter
  Forfatter
  Thomas Andersen

  Udskrift venlig version