Hephaestus carpo


Varianter
Ingen varianter.
Generel beskrivelse
Arten vokser hurtigt med ca. 1 cm. pr. måned.
Så vidt jeg ved, er det individ jeg har, den eneste i Danmark.
Det er en ret intelligent og nysgerrig fisk som man godt kan træne til at spise af hånden. Det tager ca. en uges tid med lidt god træning.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
Vides ikke.

Yngelpleje
Arten bliver kønsmoden ved omkring 13 cm.

Drægtighed
Vides ikke.

Førstegangs opdræt i DK
Ikke opdrættet

Info
Type
Ferskvand, Diverse

Handelsnavn
Sort tigeraborre

Verdensdel
Australien

Videnskablig beskrevet
Ogilby & McCulloch, 1916

Adfærd
Meget aggressiv både overfor artsfæller og overfor andre fisk. Artsfæller slår de ihjel. Og hvis andre fisk minder lidt i kropsformen som dem selv, så bliver de også slået ihjel.

Familie
Terapontidae

Biologi
Leg i naturen foregår i november hvor hver hun lægger et par tusind klæbende æg.

Udseende
Farver
Gråbrun med lyse aftegninger som ungfisk. Mere ensfarvet mørkegrå som voksen.

Form
Høj kropsform som dog aftager lidt som voksen.

Kønsforskel
Ingen kønsforskelle.

Størrelse
33 cm.

Varianter
Ingen varianter.

Optimale Forhold
Min. temperatur
20

Max. temperatur
30

Min. pH
7,0

Max. pH
9,0

Min. dH
15

Max. dH
Over 25

Cirkulation
Middel

Belysning
Medium

Niveau
Bund zone

Dekoration
Sand som bundlag og derudover en masser sten der danner lidt huler.

Biotop
Foretrækker klart vand med sandbund, mudder eller klipper.

Min. akvarie
700

Foder
Foder:
  • Lever hovedsagligt rejer og lidt fisk. Min får Wardley's rejepiller som man må sige har det mest korrekte indhold. Man kan sikkert også bruge forskellige typer frostfoder.
  • Kilder og forfatter
    Forfatter
    Carsten From

    Udskrift venlig version