Characidium fasciatum

Billeder

(c) Johnny Jensen - Akvariefoto.dk

Generel beskrivelse
Slægten Characidium indeholder ca. 50 arter, hvor af de fleste er meget vanskelige at kende fra hinanden.


Kan være sart overfor dårlig vandkvalitet, det er derfor vigtigt med hyppige delvise vandskift.
Yngleadfærd
Yngelpleje
Fritlegende, opdræt betragtes ikke som vanskeligt. Sættes til opdræt i blødt, let surt vand.
Lægger æg blandt fintløvede planter. Efter leg fjernes forældrefiskene da de ellers vil efterstræbe æggene. Fodres op med først infusorier og siden artemia.

Drægtighed
Æg klækker efter 36-48 timer afhængigt af temperatur.

Førstegangs opdræt i DK
Ikke opdrættet

Info
Type
Ferskvand, Sydamerikanske tetra

Verdensdel
Sydamerika.

Videnskablig beskrevet
Reinhardt, 1866

Adfærd
Tilbringer meget tid liggende på bunden. Støtter sig på de kraftige brystfinner så kroppen bliver lidt hævet over bunden. Bevæger sig frem ved hjælp af små "spring" over bunden. Kan dog svømme ganske godt. Generelt fredelig, ældre individer kan godt blive territorielle.

Familie
Characidae

Biologi
Æglægger.

Udseende
Farver
Fra halefinnens basis til munden et sort/mørkt brunt længdebånd. Fra ryggen og ned over længebåndet ca. 10 mørke tværbånd. Det bagerste tværbånd er det eneste som når den hvide bug. Kroppens farve og antallet af bånd er varierende, afhænger af humør. Har ofte en mørk plet i halefinnens basis. Finner som regel farveløse.

Form
Meget slank og langstrakt kropsform. Gatfinnen lidt længere end rygfinnen, som er placeret ret langt fremme på kroppen.

Kønsforskel
Ingen sikre kønsforskelle. Muligvis har nogle hanner en sort kant på rygfinnen.

Størrelse
Han: 8-10 cm - Hun: 8-10 cm.

Optimale Forhold
Min. temperatur
18

Max. temperatur
24

Min. pH
6,0

Max. pH
7,5

Min. dH
5

Max. dH
15

Cirkulation
Middel

Belysning
Medium

Niveau
Bund zone

Dekoration
Stiller kun krav til bundens indretning. Bundlaget må gerne være relativt grovt, dog ikke med skarpe kanter. Vigtigt med skjulesteder, fx i form af trærødder, sten og lave planter.

Biotop
Strømmende floder.

Min. akvarie
150 l.

Foder
Foder:
  • Tager alle former for tør
  • frost og levende foder. Normalt tages fodret fra bunden
  • men kan dog også søge mod overfladen efter foder.
  • Kilder og forfatter
    Forfatter
    Jacob Niss

    Udskrift venlig version