Ctenolucius hujeta hujeta

Billeder

(c) Johnny Jensen - akvariefoto.dk

Generel beskrivelse
Der findes tre underarter af Ctenolucius hujeta :
C. hujeta beani, C. hujeta insculptus og C. hujeta hujeta. De minder meget om hinanden hvorfor denne artsbeskrivelse i princippet gælder alle tre underarter. Ctenolucius hujeta hujeta er den eneste af de tre underarter jeg har set i handlen og derfor er denne beskrivelse skrevet ud fra denne underart.

Ctenolucius hujeta hujeta er en rovfisk som kun bør holdes i meget store akvarier. Kan være nervøst anlagt, man må derfor undgå pludselige bevægelser når man færdes i nærheden af akvariet. Fisk som bliver forskrækkede kan gå i panik og derved pådrage sig selv skader.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
Lægger æg i vandoverfladen, æg klæber til vandplanter i overfladen eller falder til bunds. Meget produktiv art, kan lægge om mod 3000 æg. Nogle opdrættere har bedst erfaringer med at sætte et par til leg, andre anbefaler en han og 2 hunner. En sænkning på et par grader i forhold til den normale temperatur skulle kunne virke stimulerende for leg. Efter leg fjernes forældrefiskene.

Yngelpleje
Meget vanskelig at opdrætte.

Drægtighed
Æggene klækker efter 1-2 dage, unger fritsvømmende efter 4-5 dage. Når ungerne er fritsvømmende kan de æde ret store foderemner fx cyclops. Efter en uge små nyfødte guppyunger. Må fodres flere gange dagligt for at undgå kannibalisme. Det anbefales at sortere ungerne efter størrelse for at sikre flest muligt overlever.God vandkvalitet er vigtig for at sikre en god vækst af ungerne

Førstegangs opdræt i DK
Ikke opdrættet

Info
Type
Ferskvand, Sydamerikanske rovtetra

Verdensdel
Sydamerika.

Videnskablig beskrevet
Vallenciennes 1850

Adfærd
Aggresiv. Bør kun holdes sammen med store,fredelige og robuste arter. Mindre fisk vil blive betragtet som foder

Familie
Ctenoluciidae

Biologi
Æglægger.

Udseende
Farver
Sølvgrå krop, farverne kan variere efter lysindfald. En sort plet på halefinnens basis.

Form
Slank geddelignende krop

Kønsforskel
Hunnen en anelse større end hannen.

Størrelse
Han: 25-30 cm - Hun: 25-30 cm

Optimale Forhold
Min. temperatur
23

Max. temperatur
27

Min. pH
6,5

Max. pH
7,5

Min. dH
5

Max. dH
20

Cirkulation
Kraftig

Belysning
Lav

Niveau
Øvre zone

Dekoration
Trives bedst i stort dunkelt akvarie. Overfladen bør dækkes med flydeplanter. Der skal være god svømmeplads og områder med tæt beplantning. Er en god springer hvorfor tætsluttende dækglas anbefales.

Min. akvarie
1000 l.

Foder
Foder:
  • Levende foder
  • som fx fisk og kraftige vandinsekter. Kan sjældent vænnes til at tage dødt foder.
  • Kilder og forfatter
    Forfatter
    Jacob Niss

    Udskrift venlig version