Gasteropelecus maculatus


Generel beskrivelse
En af de største arter øksefisk.


Med de kraftige brystfinner kan Carnegiella strigata "flyve" et par meter over vandoverfladen. I naturen er det et forsvar mod angribende fisk. Der er vigtigt med et tætsluttende dækglas. Musklerne ved brystfinnerne er meget kraftige og kan udgøre op til 25% af fiskens samlede vægt.

Det latinske navn har følgende betydning :
Gasteropelecus : Øksebug, øksefisk.
maculatus : Plettet.
Det danske populærnavn er derfor ganske velvalgt.

Kan være lidt sart overfor flytning, men ellers ret hårdfør.
Yngleadfærd
Yngelpleje
Vanskelig at opdrætte. Sorte myggelarver siges at kunne stimulere til leg.

Drægtighed
Unger fritsvømmende efter ca 5 dage, fodres op med småt levende foder.

Førstegangs opdræt i DK
Iflg. DAU ikke opdrættet

Info
Type
Ferskvand, Øksefisk

Handelsnavn
Plettet øksefisk

Verdensdel
Sydamerika.

Videnskablig beskrevet
Steindachner, 1879

Adfærd
Fredelig. Kan fx holdes sammen med dværgcichlider, ungefødende tandkarper og maller

Familie
Gasteropelecidae

Biologi
Lægger i vandoverfladen blandt fintløvede planter, fx Cabomba. Vigtigt med god vandkvalitet. Holdes bedst i blødt let surt vand. Efter legen fjernes forældrefiskene.

Udseende
Farver
Kropsfarven ændres efter lysindfald, grundfarven er sølvglinsende med blå,gule og grønlige nuancer. Små sorte pletter jævnt fordelt over hele kroppen. Fra halefinnens basis til gællelåget et smalt sort bånd.

Form
Kroppen set fra siden meget sammenpresset. Økseformet kropsform. har fedtfinne Meget kraftige brystfinner.

Kønsforskel
Vanskeligt at se forskel på kønnene, hunner formentlig rundere og kraftigere bygget. Kønsforskellen tydeligst hvis hunnen er med rogn.

Størrelse
Han: 8-9 cm - Hun: 8-9 cm .

Optimale Forhold
Min. temperatur
24

Max. temperatur
28

Min. pH
6,0

Max. pH
7,0

Min. dH
5

Max. dH
20

Cirkulation
Middel

Belysning
Medium

Niveau
Øvre zone

Dekoration
Opholder sig næsten udelukkende i vandoverfladen, der indrettes her delvist med flydeplanter og områder med frit vand.

Biotop
Søer og langtsomt flydende åer.

Min. akvarie
150

Foder
Foder:
  • Levende og frostfoder foretrækkes. Kan også tage tørfoder. I naturen lever Gasteropelecus maculatus primært af insekter.
  • Kilder og forfatter
    Forfatter
    Jacob Niss

    Udskrift venlig version