Cynops pyrrhogaster

Billeder

Fotograf Kenneth Ekren 2006

Vis alle billeder

Generel beskrivelse
De går som sagt godt sammen med andre fisk, men vær opmærksom på, at de kan bide efter finnerne på andre fisk.
Man kan også have andre slags typer salamandre i samme akvarium.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
Parrer sig om foråret og hvis der er varme på akvariet, så prøv og sænke varmen til 18-19°C. Giv dem sorte myggelarver i perioden. Hunnen lægger så æggene på undersiden af bladene eller på et fugtigt sted over vandet.

Yngelpleje
Svømmer som larver i 90-120 dage. Eftersom salamandrene oftest spiser deres æg inden de klækkes, så kan man med fordel tage dem ud af akvariet og lægge dem i et lille yngleakvarie med en luftsten i, da larverne fødes med gæller (voksne salamandre trækker atmosfærisk luft.)

Drægtighed
1-2 uger før æggene klækker

Info
Type
Ferskvand, Padder

Handelsnavn
Japansk Ildbugsalamander

Verdensdel
Asien.

Videnskablig beskrevet
Boie, 1826

Adfærd
Vældig fredelige overfor andre fisk/salamander/frøer, men hvis du tager en ny fisk der i kan du opleve at salamanderen vil bide efter dem de første minutter før de bliver vant til fisken.

Familie
Salamandridae

Biologi
Æglægger

Udseende
Farver
Sort/brun ovenpå og rød bug med mørke prikker

Form
Salamanderformet

Kønsforskel
Hunnen er kraftigere

Størrelse
10-12 cm

Optimale Forhold
Min. temperatur
22

Max. temperatur
26

Min. pH
6,5

Max. pH
7,0

Min. dH
Vælg

Max. dH
Vælg

Cirkulation
Middel

Belysning
Medium

Niveau
Alle zoner

Dekoration
Ilbugsalamanderene kan godt lide at ligge på land og jo flere gemmesteder destro bedre trives de. 1/3 af akvariet bør helst være dækket med landområde, som de kan klatre op på. Vandniveauet bør være 15 cm. til voksne salamandre.

Min. akvarie
80

Foder
Foder:
 • Æder stort set alt de kommer over. Myggelarver
 • rejer
 • mysis og lignende. Når de er på land
 • er de lidt vanskeligere at fodre
 • men spiser for eksempel snegle
 • regnorme og græshopper. Der kan med fordel tilføres vitaminer til foderet.
 • Kilder og forfatter
  Forfatter
  Per-Inge Sletten

  Udskrift venlig version