Puntius titteya

Billeder

(c) Johnny Jensen - Akvariefoto.dk

Generel beskrivelse
Arten er næsten udryddet i naturen og er på IUCNs røde liste over udryddelsestruede dyr http://www.iucnredlist.org/search/details.php?species=18900
Arten har tidligere heddet Barbus titteya o.a.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
Æggene afsættes på planter el. lign. Bedste resultat opnåes med let surt blødt vand.

Yngelpleje
Fodres fra starten af med nyklækkede artemia el.lign.

Drægtighed
Æggene klækker efter 24-48 timer og ungerne er fritsvømmende omkring 48 senere.

Førstegangs opdræt i DK
Er opdrættet

Brugere der har opdrættet denne art
Bruger bimmer (Inaktiv)
Bruger altum (Inaktiv)
Bruger MortenDAD (Inaktiv) 01/01-1900 01/01-1900Beskrivelse
Info
Type
Ferskvand, Barbe

Handelsnavn
Streg barbe, Titteya barbe

Verdensdel
Asien

Videnskablig beskrevet
Deraniyagala, 1929

Adfærd
Fredelig. Kan være en smule aggressiv overfor artsfæller.

Familie
Cyprinidae

Biologi
Æglægger. Ægrøver.

Udseende
Farver
Fisken er brungul til stærkt rød. Lysest på bugen. Fra snudespidsen løber en mørk længdestreg til halefinnen. Finnerne er røde.

Form
Fladtrykt aflang og ikke så høj kropsform.

Kønsforskel
Hannen har de stærkeste farver og er lidt mindre og slankere end hunnen.

Størrelse
4-5 cm.

Optimale Forhold
Min. temperatur
25

Max. temperatur
27

Min. pH
6,5

Max. pH
7,5

Min. dH
5

Max. dH
15

Cirkulation
Svag

Belysning
Medium

Niveau
Bund zone

Dekoration
De sætter pris på tætte plantetykninger, trærødder eller et bundlag af tørv/visne blade, så der er godt med skjulesteder.

Biotop
Lever i planteoverskyggede langsomtflydende strømme, bække og åer.

Min. akvarie
80

Foder
Foder:
  • Altædende med hovedvægten på animalsk føde.
  • Kilder og forfatter
    Forfatter
    Bo Christensen

    Udskrift venlig version