Balantiocheilos melanopterus


Generel beskrivelse
Arten er på IUCNs røde liste over udryddelsestruede dyr http://www.iucnredlist.org/search/details.php?species=2529

Melanopterus betyder med sorte finner
Yngleadfærd
Yngelpleje
Meget vanskelig at få til at yngle i fangenskab.

Brugere der har opdrættet denne art
Bruger Emil.B-M (Inaktiv)
Bruger Yder (Inaktiv)
Bruger debut1066
Info
Type
Ferskvand, Barbe

Handelsnavn
Balihaj, Sølvhaj

Verdensdel
Asien

Videnskablig beskrevet
Bleeker, 1851

Adfærd
Trods sin store størrelse er den meget fredelig og kan gå i et selskabsakvarie med andre fredelige fisk. Men bedst med aflange akvarier, så fisken kan strække ud.

Familie
Cyprinidae

Biologi
Ægspreder.

Udseende
Farver
Blanke skinnende sølvskæl. Finnerne er gullige/sølv med tydlige sorte kanter. Halefinnen er tvedelt.

Form
Lang krop.

Kønsforskel
Ingen ydre, men i leg er hunnen oftest kraftigere end hannen

Størrelse
Op til 45 cm.

Optimale Forhold
Min. temperatur
22

Max. temperatur
26

Min. pH
6.0

Max. pH
8.0

Min. dH
5

Max. dH
15

Cirkulation
Kraftig

Belysning
Medium

Niveau
Mellem zone

Dekoration
Akvariet skal være overdækket - fisken kan hoppe. Når den er i en stor flok kræver den ikke nogle dekorationer, er det en lille flok vil den gerne have bevoksning at svømme i mellem da den så føler sig mere tryg.

Biotop
Lever i vandløb i Borneo, Sumatra, Thailand, Malaka-halvøen.

Min. akvarie
900

Foder
Foder:
 • Levende og frosne myggelarver
 • dafnier
 • mysis. Også gerne flagefoder
 • som dog ikke benyttes som hovedfoder.
 • Kilder og forfatter
  Forfatter
  Maria Emmer Opdateret af Carsten From d. 9/3-16

  Udskrift venlig version