Opdræt og opdræt - der er kommet en enkelt unge i selskabsakvariet som har klaret det uden at blive spist.