Problemer i begynder-akvariet, sygdomme især...

Forfatter: Flemming Stræde Jensen
Oprettet: 05/01-2008 05/01-2008
Sidst redigeret: 05/01-2008 05/01-2008
Oprettet under: Beretninger
 Del

Sygdom i akvariet skyldes dårlig vandkvalitet eller en udefra kommende smittekilde

Jeg følger løbende debatten på akvariesiden.dk. Især forumet syntes jeg er interessant, men det bekymrer mig, at mange har store problemer med sundheden i akvariet. Sygdom i akvariet er vel den største grund til, at mange opgiver at holde akvarier, så jeg tænkte, man kunne have brug nogle letforståelige råd.

Start

Køb ikke et prydakvarium, der er for småt - minimum 80 liter, men hellere 100 eller 128 liter. Nyt eller brugt er mindre vigtigt, brugt skal naturligvis rengøres rigtig godt inden brug. Husk 30, 50 og 63 liters akvarier i store træk er til yngel og opdræt.
Køb en pumpe, ikke for lille. Mange finder først bagefter ud af, at pumpen er for lille til at give den ønskede gennemstrømning på mindst 2 x akvariets størrelse, målt i liter pr. time, men hellere 3 x (nogle foreslår en faktor 3-5, men for nogle fisk kan der også blive for meget strøm). Undersøg fiskenes krav.
Fyld vand i akvariet, lad pumpen køre, sæt lys på med et tænd- og slukur (eksempelvis kl. 10-22), og tilslut et varmelegeme, hvis man vil have det i - og lad det stå en uge. Sæt så planter i, og lad det stå endnu en uge.

Fisk

Nu er akvariet klar til fiskene. Bestem dig for, hvilke fisk, du gerne vil have. Tjek den enkelte arts krav til at leve, vælg kun fisk, der har samme krav til vandkvalitet og temperatur. Som oftest kan man finde beskrivelser af arterne på nettet, fx her på akvariesiden.dk. Skriv dem ud, læg dem ved siden af hinanden, eller slå dem op i en bog, så er det nemt at se, hvilke arter, der kan gå sammen. Man har kun et vist antal liter vand, brug dem fornuftigt, vælg arter, som bevæger sig mellem zonerne bund, mellemlag og top.
Når du har valgt arter, regn så på, hvor mange fisk, du kan have. Det kan gøres ved at tage A. den udvoksede fisks længde i cm x B. antallet af fisk x C. en faktor 3. Dette tal bør ca. være lig akvariets størrelse i liter! For den uerfarne akvarist anbefaler jeg altså, at der skal være 3 liter vand pr. cm fisk.
Først med tiden kan du komme op på det alment anbefalede 1 cm fisk pr. liter. Ofte kan du altså ikke som begynder have så mange fisk, som du gerne ville have, men et veltilplantet akvarium med få arter er langt at foretrække frem for en blandet landhandel.
Sørg for, at du opfylder de enkelte arters krav, nogle fisk foretrækker stimer af 8-10-12 fisk af samme art, andre er territoriale og tåler ikke andre af samme art, andre igen skal have huler eller gemmesteder. Opfyld disse krav, fisk som er sky, bange eller utrygge giver stress i akvariet, og det er ikke ønskeligt, bl.a. fordi stress giver sygdom.

Efter de første 14 dage

Når der er gået 14 dage skiftes 10 % af vandet ud med tempereret friskt vand. Tempereret vil sige koldt vand, som har opnået stue temperatur ved at stå i en spand i stuen, dæk spanden til, så du undgår støv og lignende Så kan du endelig hente fiskene hjem, men foreløbig kun én art! Tag den mest hårdføre af de ønskede arter først, det kunne være maller eller stimefisk. Lad posen ligge på stuebordet, så falder fiskene langsomt til ro, og vandet får stuetemperatur, 1½ - 2 timer er ikke for meget.
Jeg mener ikke, man skal lægge posen i akvariet, akvariemanden har måske lige haft luffen i et akvarium med sygdom, bagefter står han og pakker dine fisk og sætter kim til sygdom på posens yderside. Personligt foretrækker jeg derefter  hvis vandet i akvariet har stuetemperatur - at dræne fiskene, dvs. hælde fiskene op i et net og derefter i nettet sætte fiskene op i akvariet. Andre foretrækker at hælde fisk og vand i akvariet. Da disse fisk er de første, du sætter i, gør det ingen praktisk forskel, men som hovedregel er det vand, man har transporteret sine fisk i, ikke noget, man ønsker i sit akvarium.
Du har nu et akvarium med ganske få fisk af samme art og følger med i, hvad der sker i akvariet. Lad være med at råbe op og stå og fægte med armene lige foran akvariet, og frem for alt fodr ikke dine fisk de første par dage, og begynd så at fodre let. Se, hvor meget, og hvor hurtigt, dine fisk æder det, du giver dem. Går der over 5 minutter inden de har ædt op, fodrer du for meget. Fodr lidt, men tit. Ud over, at dette er bedst, giver du dine fisk mulighed for at lære dig at kende, de vil snart forventningsfuldt stå fremme ved ruden, når du kommer hen til akvariet. Det giver dig mulighed for at iagttage de enkelte individer. Fisk, som ikke kommer til fodring, skal man holde ekstra øje med.

Akvarierutinen

Nu er det vigtigt, at du begynder at indarbejde en akvarierutine. Følger man udregningen som angivet ovenfor, om, hvor mange fisk du vil have i akvariet, kan man sagtens nøjes med at skifte 10-15 % vand en gang pr. 10-14 dage. Vil du have flere fisk end denne udregning umiddelbart siger, skal du, alt efter hvor meget du overskrider den, måske skifte 10-15 % op til hver 4. dag. Men husk, det er et lidt omstændeligt arbejde, og har du tid og lyst til det?

Bakteriekultur
Det er vigtigt at huske, at der dannes nye bakteriekulturer i et nystartet akvarium især i de første måneder. Det er i denne periode yderst vigtigt ikke at overfodre eller have for mange fisk i akvariet. Samtidig bør man rengøre i akvariet med forsigtighed, dvs. ikke rode for meget rundt i bundlaget og skylle filtermaterialet for grundigt.
Mht. filteret og rengøring af dette, så kig til det efter en måneds tid. Lugt til det, lugter det for meget, eller sidder der meget skidt i det, skyller du svampen i tempereret vand, ikke iskoldt eller kogende vand, det ødelægger dine bakterier. Du finder hurtigt ud af, hvor ofte, du skal gøre dette. Passer dit filter til dit akvariums størrelse, skulle 1 gang hver anden måned være nok.

Den næste fiskeart

Du har nu haft fisk i akvariet 10-14 dage eller gerne længere og kan begynde at kigge efter art nr. 2. Fremgangsmåden her er en lidt anden. Du ønsker ikke, at disse nye fisk smitter dine første fisk med et eller andet, derfor har du et karantæne akvarium eller en bowle eller lign. Fyld vand deri fra det store akvarium, og lad de nye fisk gå en uges tid. Viser de ikke sygdomstegn i løbet af denne uge, er de sikkert ok, fisk dem op med net, og sæt dem stille og rolig over i akvariet. Brug altid denne metode, når du får nye fisk. Skyl altid nye planter og ting som du i øvrigt putter i akvariet grundigt, herved opnår du størst mulig akvariesundhed.

Hvis sygdommen alligevel kommer

Har du haft dit akvarium kørende i en periode efter at have fulgt ovenstående plan - og alligevel fået sygdom i akvariet, så er det første skridt at tænke på, hvad der egentlig er sket.
For nøjagtig at vide det, kan en aqua-log være en god løsning. En aqua-log er en lille bog eller alternativt et program til din computer, hvor du nøjagtig fører dagbog over, hvad der sker i akvariet. Det behøver ikke være dagligt, men vandskift, målinger af vandkvalitet, nye fisk og planter, bundrensninger etc., bør altid føres ind i et sådant skema. Skift af foder, fødsler, salg af fisk, kan også være nyttige informationer, når en sygdomskilde skal findes. Personligt fører jeg også afholdte fester ind i min aqua-log, efter uheldige erfaringer!
I et ellers godt kørende akvarium vil sygdom oftest kunne henføres til dårlige akvarierutiner eller stress. Fisk kan påføre sig selv eller andre fisk i akvariet stress, men stress er mange ting, og kan have mange årsager. Noget af det mest almindelige er for mange fisk, forkert sammensætning af fisk, fisk holdt under forkerte betingelser, for varmt eller koldt vand, eller for hårdt eller blødt. Nogle arter kan have forskellig opførsel som ung og voksen fisk. Fisk, der som unge er stimefisk, kan udvikle stærkt territoriale tendenser som kønsmodne individer, med slagsmål og skader til følge - og skadede fisk bliver ofte syge fisk!

Behandlingen

Som oftest vil det være muligt at helbrede fiskene igen ved små hyppige vandskift, for derefter igen at optage den gode akvarierutine. Det kan dog være en fordel at flytte de syge individer til en karantænetank, her er det også nemmere at behandle fiskene medicinsk. Der findes mange produkter til behandling af fisk, de fleste er gode og velvirkende, men for at finde den perfekte medicin, skal man kende sygdommen. De fleste dyrehandlere vil kunne fortælle dig, hvilken medicin, du skal købe, hvis du nøjagtig kan beskrive fiskens udseende og adfærd, men ellers søg hjælp på diverse forumer eller i bøgerne. Om netop dine fisk vil ældre og erfarne akvarister ofte have bedre husråd og billigere forslag til medicinering end akvariehandleren.

Man kan ikke få for mange gode råd, men har heldigvis ret til at sortere og følge de råd, man syntes er bedst. Der skal naturligvis også være plads til at gøre sine egne fejltagelser, men et sygdomsramt akvarium er meget deprimerende, og kan i sidste ende føre til, at man opgiver hobbyen. Med ovenstående små forholdsregler er det muligt at minimere sine begynderfejl, og det gør livet som akvarist meget sjovere!
Ovenstående er skrevet udfra egne erfaringer som begyndende akvarist, disse ting er, hvad jeg har fundet er nyttig viden.
Denne artikel er skrevet af:
Flemming Stræde Jensen, F_S_Jensen@yahoo.dk