Introduktion til koraller.

Forfatter: Hans Christian Witt Konge
Oprettet: 09/09-2007 09/09-2007
Sidst redigeret: 19/11-2007 19/11-2007
Oprettet under: Saltvand - Koraller
 Del

Introduktion til koraller.

Til at starte med troede man at koraller var planter, men efter flere studier fandt man ud af at koraller bestod af to dyrearter – selve koraldyrene og nogle små dinoflagellater, kaldet zooxantheller. Man troede tidligere, at disse dinoflagellater var alger.
Koraller bygger på et meget simpelt design, hvor kun svampe er mere simple.
Koraller er opbygget af to lag ”skin”, hvor det yderste lag kaldes ”ectodermis” og det inderste lag kaldes for ”endodermis” eller ”gastrodermis”. Imellem disse to lag skind findes et lag kaldet ”mesoglea”.
I dette lag lever de mikroskopiske zooxantheller. Disse lever i symbiose med korallen. Dinoflagellaten får fred, husly og et levested med sollys af korallen og lever af de affaldsstoffer korallen afgiver, samt producerer ilt og andre brugbare stoffer til korallen – processen sker igennem fotosyntese.
Koraller har hverken hjerne, nervesystem, resporationssystem(lunger el. gæller), blod eller lign. Den bruger ilt, der absorberes igennem det yderste hudlag.
Koraller har en eller flere munde, der er koblet sammen med korallens ”mave-område” kaldet ”gastrovascular cavity”. Korallen fortærer føden i mave-området og affaldsstofferne udskiller den enten igennem ”mad-indgangene” eller igennem sekreter i dens legeme, da koraller ikke har noget afføringssystem eller nyrer som andre dyr.
De fleste koraller har tentakler for at kunne skaffe sig føde og desto større tentakler desto større fødeemner er korallen i stand til at fange. De koraller, der ikke har tentakler bruger deres ”mucus” til at fange bakterier og plankton. Små filamenter kaldet ”cilia” transporterer den opfangede føde til munden, der så transporterer den til ”maven.

Der tales i akvariehobbyen om to typer koraller.

Stenkoraller eller revbyggende koraller. Disse koraller har et skelet opbygget af kalk og har derfor brug for højere mængder kalk i vandet for at kunne vokse. De lever i områder, hvor sollys kan nå dem og skabe den livsvigtige fotosyntese, samt i områder med temperaturer fra 16 – 27 grader. Stenkorallerne underinddeles ofte i stor-(LPS) og små-polyppede (SPS) stenkoraller.

Blødkoraller adskiller sig fra stenkorallerne ved ikke at have et stærkt skelet af calcium. Blødkoraller findes både i varmt og koldt vand og i områder med både dybt og lavt vand. Disse koraller betegnes som carnivore, da de fortærer/spiser det de er i stand til at fange. De fleste blødkoraller vokser langsomt og har ikke brug for de samme mængder calcium som SPS-koraller.

Der findes som med alle andre emner også undtagelser mht. sten- og blødkorallers skelet eller mangel på same. Denne artikel er ment som en introduktion til forståelse på korallerne.

Af: Hans Christian Witt Konge