Den rødstrubede Meeki

Forfatter: Ib Vestergaard
Oprettet: 08/09-2008 08/09-2008
Sidst redigeret: 11/08-2010 11/08-2010
Oprettet under: Mellemamerika
 Del

Den rødstrubede Meeki
- Thorichthys meeki


Version 3.0

Denne artikel handler om en af Centralamerikas interessante cichlider - den rødstrubede meeki, Thorichthys meeki, (synonym Thorichthys helleri meeki.) Den har også været kendt under navnet Cichlasoma meeki og Archocentrus meeki.

I Mexico kalder man den i øvrigt populært for El Torito (den lille tyr). Navnet hentyder til hannens forsvar af territorium og har ikke noget med synonymet at gøre.

(c) Johhny Jensen - Eksternt link www.akvariefoto.dk


Den blev opdaget i 1904 af Seth Eugene Meek.

Meek beskriver den som en “springende fisk”. Han fortæller i sine optegnelser at den springer mod overfladen ved den mindste berøring af vandet. Tydeligvis søger den at fange føde. Det er nu ikke beskrevet særligt hyppigt, så muligvis har der været tale om fisk, som har levet isoleret i et lille vandhul, hvor der efterhånden er opstået mangel på føde. Flere forfattere skriver, at de “aldrig” har set denne adfærd.

I naturen lever den i tropisk regnskovsområde. Regntiden går fra maj til oktober og i denne periode falder den meste nedbør. Tørtiden betyder ikke, at det ikke regner. Regnen falder blot i mindre mængde og mere ustabilt.

Biotopen kan være langsomt strømmende, mudrede, floder eller små, mørke laguner ved flodbredden. Det kan også være vandløb med klart vand og livlig gennemstrømning, “Cenotes” eller det kan være laguner ved kysten med brakvand “Cienegas”.

De typiske biotoper er som nævnt skovområde, selvom om skoven i en stor del af Villahermosa er blevet fældet for at give plads for landbrugsarealer.

Dette har medført en ændring i klimaet. Nedbøren er blevet mindre og ofte ser man mod slutningen af tørtiden, at fiskene er fanget i små vandhuller i de udtørrede flodlejer.

Et typisk vandhul befolket af meeki’er er højest 1 m dybt.
Temperaturen ligger mellem 28oc og 32oc. Den mest almindelige vegetation er åkander. Bunden er dækket med nedfaldne blade og grene fra de omliggende træer. Vandet er mørkt, altså som i et rigtigt skovbundsakvarium.

Vandhullerne er tæt befolkede med en mangfoldighed af central amerikanske cichlide- og mallearter. De meeki’er, der findes her, træffes i flere varianter af den røde farve + nogle lokale varianter, der af uforklarlige årsager, helt mangler den røde farve.

De, der har den røde farve, er i deres farvning langt mere intense end deres artsfæller i akvariet.

Meeki’er fra de hurtigtstrømmende flodløb har en mere langstrakt kropsform. Farvningen er mindre intens. Bunden er sandbund med lidt nedfaldne blade og grene. Vandet er klart og udsynet op til 5 m. Tydeligvis har meeki’erne fra de forskellige biotoper tilpasset sig de givne levevilkår. Det er de evner der har skabt cichlidernes mangfoldighed og succes.

Et tredje biotop er på den vestlige del af Yucatan halvøen i Mexico. Lagunerne får en stor del af deres vandtilførsel fra underjordiske floder og kan være ganske dybe. Bunden er sand- eller klippebund med næsten stillestående
vand. Temperaturen er en del lavere end i ferskvandet. Sigtbarheden ringere. Fisketætheden er ikke særligt stor.

(c) Johhny Jensen - Eksternt link www.akvariefoto.dk

Den rødstrubede meeki, som blev indført til akvarierne, stammer fra brakvandslaguner nær byen Progreso på Yucatan halvøens nordkyst. Den blev indført til Europa i 1937 af H. Röse, Hamburg. Det er ikke den mest farverige meeki, heller ikke i naturen.

Muligvis er det derfor at man ofte hører at de meeki’er som er i handelen virker indavlede og degenerede. Det er de måske også, men deres stamfædre er altså mere farveløse end deres slægtninge fra regnskovens floder og vandhuller. De har en nærmest bronce-agtig farve, hvor de skulle være blågrå og den røde farve, som bør være så karakteristisk, virker meget udvasket.

Varianten fra Belize har gult på flankerne, hvor dens mexicanske artsfæller har rød farve. Den artstypiske form stammer fra Rio Tabasco i Mexico. Det diskuteres om alle varianter virkelig er den samme fisk. En navne-revison kan meget vel føre til en opdeling i flere arter.

Vandets værdier er i mange tilfælde med pH >8. Hårdheden fra hård til meget hård.

Temperaturen i regnskovens vandhuller 28oc - 32oc. I floderne 25oc - 28oc. I brakvands lagunerne 20oc - 25oc, nogle steder varmere.

Studier af C. meeki i floderne viser, at de lever i flokke, men ikke som stimefisk. De foretrækker at opholde sig i skyggen af breddens bevoksning.

Voksne hanner danner et territorium, uanset om der er æg / unger eller ej. De forsvarer territoriet ved at imponere indtrængende. Små hanner og hunner får dog lov at passere.

Han er konstant opmærksom på forbipasserende hunner, som han søger at tiltrække. Han viser dem sine flanker med sitrende bevægelser og åbne gæller.

Hvis hunnerne kan stå for dette, forsvinder de hurtigt, men ofte er han jo uimodståelig og så svømmer hun ind på hans område.

Hvis parret kommer i leg, vil de forinden gøre forberedelser.
De renser legesubstratet, som ofte er et stort, sunket, blad.
Æggene lægges adskilt fra hinanden, dette skyldes vandets lave iltindhold. Meeki’erne er eksemplariske forældre.

Føden søges i bunden, hvor meeki’erne roder efter smådyr. De tager helt overvejende levende føde.

Der foreligger ikke nogen beskrivelser af adfærden blandt meeki’er i strømmende floder og i brakvandslaguner. Den vil sandsynligvis være anderledes på flere punkter.

Thorichthys meeki er en cichlide, som ikke er svær at holde og ved målrettet avlsarbejde vil man måske kunne nå frem til eksemplarer, der svarer til den vildfangede fisks skønhed.Denne artikel er skrevet af @kva-net’s redaktør. Eksternt link www.akva-net.dk
Kilder: Martin Kelly: The Firemouth Cichlid
Alf Stalsberg: Thorichthys helleri En perle fra Amerika, Hyttefadet juni 2000, dansk overs. v. Niels Hannow.
Akvariets Lexikon svensk udgave 1983