Labidochromis caeruleus

Forfatter: Jan Andresen (Malawijan)
Oprettet: 08/09-2008 08/09-2008
Sidst redigeret: 19/12-2009 19/12-2009
Oprettet under: Malawi
 Del

Labidochromis caeruleus

Version 4.0
Foto:Labidochromis caeruleus
Foto:j.andresen@mail.dk (Malawijan.dk)

Den er med rette en af de mest populære Malawi cichlider. Med sin klare gule farve ligner den næsten en koralrevsfisk. Den findes i øvrigt også i en blå og hvid variant, som desværre sjældent ses.

Labidochromis caeruleus, Trewavas, 1935, er som så mange andre Malawi cichlider endemisk i Malawi-søen.

Den forekommer i to ret forskellige biotoper.

Dels i klippekyst områder, hvor den lever blandt mange andre mbuna arter.

Dels i søens plantebevoksede dele, hvor væksten især udgøres af valisneria arter.Foto:Vallisneria
j.andresen@mail.dk (Malawijan.dk)

Den forekommer på dybder mellem 2 og 40 m.

Geografisk er den udbredt på østkysten fra Cape Kaiser i Tanzania til Londo i Mocambique.

På vestkysten findes den i Malawi fra Chirombo Point til Eharo.

”Klippekyst cichlider (mbuna) er krigeriske, det er den vedtagne sandhed, men i tilfældet Labidochromis caeruleus er den med kraftige modifikationer. Den er mere fredelig overfor såvel artsfæller som andre arter.

Dette skal dog ikke forlede nogen til at tro, at de ikke kan strides indbyrdes. Dét kan de i høj grad.

I 2001 indrettede jeg et akvarie kun til Labidochromis caeruleus. Det begyndte så smukt, men efterhånden udviklede der sig magtkampe. De var langt fra så dramatiske som det ofte kan være mellem mbunaer, men der var næsten altid en eller to fisk, der måtte leve i overfladen. De levede tydeligvis i frygt og efterhånden faldt bestanden da også til enkelt par, som et par gange har ynglet i akvariet, der nu også er befolket med C. morrii (pop. blå delfin) og N. venustus.

Når du holder flere hanner og hunner sammen i en stime vil der være en dominerende han. Du kan kende ham på hans farve, der er mere lysende end de øvriges. Ligesom hans rygfinne er mere dybsort. Han og hun er ellers af samme farve.
Foto:Mbuna akvarium og Vallisneria
j.andresen@mail.dk (Malawijan.dk)

I akvariet
Labidochromis caeruleus skal have masser af gemmesteder i akvariet.
Det er en god idé at indrette det helt som et traditionelt mbuna akvarie, dvs med masser af sten stablet så der er naturlige huler og gemmesteder.

Der bliver ikke strid om hulerne, det er som om de små fisk selv finder ud af det hele i al fordragelighed. - Men, Akvariet skal være rummeligt.

Vandet skal være hårdt, alkalisk, temperatur 24oc – 28oc.
Tolerancen er rimeligt stor overfor både højere og lavere værdier.


Der kræves regelmæssige, delvise, vandskift. Bundlaget skal være af finkornet sand.

Planter i akvariet vil ikke være det store problem.

Foder
Det er ikke en kostforagter. Godt flagefoder og foderpiller er udmærket, men ikke nok.

I naturen lever den ofte af snegle og bløddyr.

I akvariet er muslinger, evt. skåret i småstykker et rigtig godt foder.

Du kan også give myggelarver, stenbiderrogn, mysis og andet animalsk foder.
Foto:Labidochromis caeruleus
Foto:j.andresen@mail.dk (Malawijan.dk)

Opdræt
Af alle mundrugende cichlider er Labidochromis caeruleus en af de letteste at opdrætte.

En sikker start på opdræt er at købe 5 – 6 ungfisk og lade dem vokse op sammen. I en alder af 6 mdr. yngler de. De bør da have en størrelse 2,5 – 3 cm.

Heinrich Pedersen, Horsens, der har beskæftiget sig med Malawi cichlider i mange år og har en legendarisk viden på området, siger eftertrykkeligt: - Det er alt for lidt, de skal være minimum 5 - 6 cm.

Legen er typisk for mbuna. Den foregår ofte på et fladt substrat, gerne en sten. Hunnen er mundruger og tager sig forbilledligt af sine unger. Det sikreste og bedste resultat får du, når du flytter hende til et opdrætsakvarie, hvor du bare lader hende gå helt frem til ungerne er så store, at de ikke længere søger ly i hendes mund.

Et kuld er typisk på 10 – 15 unger. Du kan ikke forvente mere af en førstegangs legende hun. Senere vil et kuld ofte være på 25 – 30 unger.

Hun bør sandelig være i så god foderstand før legen, at hun tåler en periode uden føde.

Efter at hun har sluppet ungerne definitivt, kan der være en kritisk periode.

Hun vil være, jeg siger ikke ”udhungret”, men præget af fasten.
Derfor kan det blive en stressende oplevelse for hende at komme hjem i opholdsakvariet, hvor hannen måske venter hende med stærk længsel.
Foto:Labidochromis caeruleus med æg i munden.
j.andresen@mail.dk (Malawijan.dk)

Det vil være en god idé, dette gælder alle mundrugere, at lade hende få et par dages transitophold i et akvarie, hvor hun fodres godt og kan slappe af.

Kort og godt det siges, at Labidochromis caeruleus er en typisk mbuna.

Smuk, livlig, interessant adfærd og så slås den ikke så meget som andre mbunaer.

Den graver ikke, den bliver ikke så stor, at du ikke kan have den i akvariet og du kan sikkert godt have lidt planter sammen med den.

Hvad er der at betænke sig på ?

God fornøjelse !

Denne artikel er skrevet af @kva-net’s redaktør. Forskellige kilder.
TAK til Heinrich Pedersen, Horsens Akvarie Klub, for venlig rådgivning i fobrindelse med version 2.0. Seneste version 4.0 fra august 2005.

Denne artikel bringes med tilladelse fra @kva-net - det elektroniske akvarieblad (c) Eksternt link www.akva-net.dk